Güncelleme: TSİ     25 Eylül 2020 Cuma     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
Içişleri Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı sınavı yapacak Güncelleme : 11:03:00 TSİ  13.10.2009
Içişleri Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı sınavı yapacak
 

Içişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel Idare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 12 adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrolarına, eleman alınacağı bildirildi. 20-21 Ocak 2010 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan giriş sınavının sözlü olarak yapılacağı açıklandı.

Başvuru Şartları

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, Iktisat, Işletme, Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak. Giriş (sözlü) sınavın yapıldığı yılın ilk günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (1.1.1980 tarihinden sonra doğanlar). ÖSYM tarafından 28-29 Haziran 2008 veya 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP86 bölümünde en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 48 kişi içerisinde bulunmak (48’inci aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır). Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) 70 puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler

Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilerek doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış, resimli Iş Talep Formu. 2 adet fotoğraf. KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya tasdikli sureti. KPDS Sonuç Belgesinin aslı veya tasdikli sureti. Adayın kendi el yazısı ile yazılmış, anne ve babasının adı ile meslek ve işleri, ilk orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okulları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığını ve hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile iş ve ikametgah adreslerinin de belirtildiği öz geçmişi. Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınav başvuru şekli ve yeri

Adaylar; Bakanlığın (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde yer alan Iş Talep Formunu elektronik ortamda doldurarak, 26 Ekim - 03 Kasım 2009 tarihleri arasında elektronik ortamdan müracaat edeceklerdir. Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı Iş Talep Formu, adaylar tarafından elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz doldurularak formun çıktısı alınacaktır. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, bu ilanda belirtilen ve daha sonra belirlenecek tarihler arasında istenilecek diğer belgeler ile birlikte Iş Talep Formu çıktısını imzalayarak ve resim yapıştırılmış olarak ilgili sınav bürosuna teslim edeceklerdir. Evraklarını teslim eden adaylara ilgili sınav bürosunca fotoğraflı sınav kimlik belgesi verilecektir. Adaylar başvuru formuna bir defa giriş yapabileceğinden, başvuru formunu dikkatli doldurmaları gerekmektedir. Sistemde başvuru formunu doldurup çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; bir dilekçe ile Personel Genel Müdürlüğü Işlemler Şube Müdürlüğü’ne (Faks: 0 312 425 61 30, Tel: 0 312 425 72 14 / 3198-3124) müracaat ederek, yeniden giriş yapabilmek için sistemdeki başvurusunun iptal edilmesini talep edebileceklerdir.

Ilgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeni ile başvurusunun iptal edilerek, yeniden giriş yapmak isteyen adayların, hatalı başvuruları iptal edilerek talepte bulunan adaya bir gün sonra elektronik ortamda yeniden giriş yapabilme imkanı verilecektir. 3 Kasım 2009 tarihi mesai bitimi itibariyle adayların düzeltme talepleri işleme alınmayacaktır. Müracaatlar tamamlandıktan sonra adayların KPSSP86 puanları ve Iş Talep Formunda beyan ettikleri mezun oldukları okul / bölümü ÖSYM Başkanlığı’na kontrol ettirilecektir. KPSS puanı, mezun olunan okul ve bölümü ile doğum tarihi beyanı hatalı olan adayların bilgileri, sistemde ilgili sınav bürosunca düzeltilecektir. KPSSP86 puan kontrolü yapıldıktan sonra başarı puan sıralamasına göre kesin olmayan değerlendirme sonucu 16 Kasım 2009 tarihinde Bakanlığın (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. KPSSP86 puan kontrolü yapıldıktan sonra başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme sonuçlarına itirazlar 17-18 Kasım 2009 tarihleri arasında ilgili sınav kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 18 Kasım 2009 tarihinden sonra Bakanlığın evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır. Sınav kurulunca itiraz üzerine yeniden yapılan inceleme sonucu ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir. Itiraz üzerine sınav kurulunca verilecek kararlar kesindir. 24 Kasım 2009 tarihinde giriş (sözlü) sınavına katılacaklara ait kesin sonuç listesi www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. (KPSSP86) başarı puan sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısının dört katı adaydan (48) istenilen belgeleri süresi içerisinde teslim edenler, Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı giriş (sözlü) sınavına çağırılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı giriş (sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır. Müracaatlar; elektronik ortamdaki iş talep formu ile alınacağından, posta ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Sınavın şekli ve konular

Giriş Sınavı; sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. Sözlü sınavda; adayların kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önünde bulundurulur. Sözlü sınav günü, saati ve yeri www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ve sözlü sınava alınacak adayların Iş Talep Formu’nda gösterdikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak ayrıca bildirilecektir.

Sözlü sınav sonuçlarının değerlendirilmesi: Sözlü sınavda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Giriş sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonuçlarını gösterir. 70 puan alan adaylar başarılı sayılır. 

Giriş sınav sonuçlarının duyurulması: Giriş (sözlü) sınavını kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asil ve alınacak uzman yardımcısı sayısının 1/5’inden fazla olmamak kaydıyla yedek olmak üzere açıklanır. Başarılı olan adayların listesi sınav kurulunca www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ve Içişleri Bakanlığı’nın doğu ve batı kapılarında bulunan ilan panolarında asılarak duyurulacaktır.

Gerçeğe aykırı beyan: Giriş (sözlü) sınavına alınan ve kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.
Okunma : 315   Kategoriler : Trakya   Kaynak : Önadım Haber

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.