Güncelleme: TSİ     22 Eylül 2020 Salı     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
Babaeski Kent Konseyi, Olağan Üstü Genel Kurul toplantısı yaptı Güncelleme : 10:46:00 TSİ  15.10.2009
Babaeski Kent Konseyi, Olağan Üstü Genel Kurul toplantısı yaptı
 

Babaeski Kent Konseyi, Içişleri Bakanlığınca yeni çıkartılan Kent Konseyi Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik hükümleri gereğince, Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısını yaptı.

Belediye Sarayı Tansa Düğün Salonu'nda yapılan Genel Kurul Toplantısı, saygı duruşunun ardından istiklal marşının okunması ile başladı.Yeterli çoğunluğun katıldığı Genel Kurulda gündem maddelerini, Belediye Yazı Işleri Müdürü Basri Güleç sundu.

Gündem gereği yapılan oylamada Divan Başkanlığına Ismet Ilteralp, Katip Üyeliklere ise Faik Namdar ve Emrah Sipahi seçildiler.

Belediye Başkanı Av. Abdullah Hacı, Genel Kurul'da yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi; 

"Değerli Meclis Üyelerim, Oda ve Borsa Başkanlarım, Muhtarlarım, Sivil Toplum Örgütlerim, Meslek Kuruluşlarım ve Sevgili Babaeskililer 2. kent konseyi toplantımıza yoğun katılımınızdan, Babaeski'mizi birlikte yönetme isteğinizden dolayı öncelikle sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada Babaeski halkına daha iyi hizmet vermek, Babaeski'nin sorunlarını en aza indirmek, Babaeski'nin yönetilmesinde Babaeski'de bulunan tüm kamu, özel kuruluşlar ve Babaeskililerin söz sahibi olmasını sağlamak, Babaeski'nin geleceğini hepimizin görüşleri, onayları çerçevesinde belirlemek amacı ile toplandık. Ilk toplantıda kent konseyinin görevleri, çalışma ilkeleri, oluşumu hakkında detaylı konuşmuştuk. Fakat ben yine de hatırlatma maksadı ile kısa bir şekilde kent konseyinden bahsetmek istiyorum. Kent Konseyi, kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışmak amacı ile kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda belirlendiği, tartışıldığı, çözüm önerilerinin geliştirildiği, uzlaşmanın esas alınarak demokratik bir yapı ile oluşturulan yönetim mekanizmasıdır. Belediyeler, Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşturulan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluşturulan görüşler Belediye Meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Ilk kent konseyi toplantımızda "Gelin Babaeski'mizi Birlikte Yönetelim" felsefesi ile kent konseyimizi oluşturmuştuk. Kent konseyi bünyemizde Belediye Meclis Üyelerimizde yer alıyordu. Fakat 06.06.2009 tarihinde Iç Işleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu yeni yönetmelik ile Belediye Meclis Üyelerimiz, Il Genel Meclis Üyelerimiz artık Kent Konseyi içerisinde doğrudan yer alamayacaktır. Belediye Meclis Üyelerimiz ve Il Genel Meclis Üyelerimiz ancak diğer kurumlarda almış oldukları görevler vasıtası ile Kent Konseyi bünyemizde yer alacaklardır. Kent Konseyi yeni yönetmeliğinde yer alan bu karar kent konseyinin sivil toplum ayağını güçlendirilmeye yöneliktir. Yine eski yönetmeliğe göre kent konseyi başkanları, belediye meclisi 1. başkanları arasından belirleniyorken, yeni yönetmelikte bu da değiştirildi, böyle bir zorunluluk ortadan kaldırıldı. Değişiklikle birlikte kent konseyi başkanı genel kurula doğrudan seçimle gelecektir. Bu konuda Meclis Başkanlarına tanınan zorunluluk serbest bırakılmış oldu. Bu da, belediye tüzel kişiliği ile kent konseyi tüzel kişiliğinin birbirlerinden bir miktar ayrıştırılmasını sağlayacaktır. Yönetmelikteki bu değişiklik, her iki kuruluşun da birbiriyle işbirliği yapan ve yapacak olan kuruluşlar olmasına rağmen, sivil toplum ayağının kuvvetlendirilmesi, belediyeyle birebir ilişki kurulmadan kent konseyinin daha özgürce çalışmasını sağlamaya dönük bir karar olmuş oldu. Içişleri Bakanlığı'nın kent konseyi yönetmeliğinde yaptığı değişikliklerden bir tanesi de daha önceden kent konseyinin bağımsız bir bütçesi yokken, yönetmelikten sonra belediyelerce belirlenecek olan parasal kaynağın, kent konseyine aktarılması zorunluluğu getirildi. Artık kent konseylerinin kendilerine özgü bir bütçesi var. Babaeski Belediye Başkanlığı olarak 2010-2012 bütçemizde kent konseyimize bir ödenek tahsis ettik. Yeni yayınlanan yönetmelikte yer alan bu gibi değişiklikler nedeni ile Kent Konseyimizi hepinizin oyları, görüşleri neticesinde, demokratik bir ortamda bugün yeniden oluşturacağız. AB reform yasaları ile her geçen gün önemsenen sivil toplum kuruluşları vasıtası ile tüm bireylerin temsil edildiği kent konseylerinde görev almak ve fikir üretmek, planlama ve projelere katkı sağlayarak, bir anlamda birlikte yönetim anlayışına ortak olmak önemli bir olgudur. Sivil Toplum Kuruluşları'nın, ilçemizdeki kamu ve özel kuruluşların, muhtarlıkların, Babaeski Halkının katılımı ile oluşturacağımız Kent Konseyimizin en önemli asli görevi toplumda bir kontrol mekanizmasını işletmek, yapılan icraatları denetlemek, kamunun menfaatini gözetlemek, bu konularda kamu adına bilgi ve fikir üretmektir. Babaeski'nin değerlerine yeni değerler katarak, Babaeski'yi geleceğe taşımak, gelecek nesillere daha iyi bir Babaeski bırakmak için, burada yaşayan tüm bireylere önemli görevler düşmektedir. Seçimden seçime oy kullanıp "ben görevimi yaptım, artık sorumlular seçilmişlerdir" diyerek, toplumun ve kentin sorunlarına duyarsız kalmak çağdaş bir davranış değildir. Katılımcı demokrasinin gereği de bu değildir. Babaeski'nin geleceğe taşınması, Avrupa kenti olması ve kentin değerlerinin korunması için kentlilik bilincinin geliştirilmesi ve dünyadaki gelişmelere göre kentin yenilenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, oluşturmuş olduğumuz Babaeski Kent Konseyine sivil toplum örgütlerimizin, meslek kuruluşlarımızın, odalarımızın, borsalarımızın, halkımızın istekli ve gönüllü olarak katılmaları, özverili çalışmaları ile Babaeskimiz için önemli fikirlerin ve projelerin ortaya çıkacağını umuyor ve buna yürekten inanıyorum. Daha iyi bir Babaeski için toplantımıza katılarak bizlere zaman ayıran, emek ve gönül veren tüm katılımcıları yürekten kutluyor, bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum."

Belediye Başkanı Av. Abdullah Hacı'nın konuşmasında sonra, Kent Konseyi Başkanı Ismet Ilteralp konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi.

Ismet Ilteralp, yaptığı konuşmasında şunları söyledi; "Sayın Belediye Başkanım, Babaeski Belediyesi Kent Konseyinin değerli üyeleri ve çok değerli basın mensupları. 01 Haziran 2009'da Kent Konseyi Genel Kurulu'nu yaparak Kent Konseyi Yürütme Kurulunu oluşturduk. Ancak 06 Haziran 'da Kent Konseyleri yönetmeliğinde değişiklik yapılaması nedeniyle bu Olağan Üstü Genel Kurulu yapılması gereği duyuldu. Genel Kurul sadece yeni yönetmeliğe göre Yürütme Kurulu ve Başkanlık seçimiyle sınırlandırıldı. Kent Konseyinin yapmak istediği projelerin hayata geçirilmesi yeni yürütme kurulu tarafından uygulanacaktır. Sayın Genel Kurul Üyeleri, Kent Konseyleri Belediye çalışmalarında Şehirciliğin gelişmesinde Belediye Başkanlarının en yakın çalışma arkadaşlarıdır. Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasında, Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanılmasında Belediye çalışmalarına en büyük yardımcıdır. Kadın ve Gençlik Meclisleri başta olmak üzere katılımcı yönetim anlayışına dayalı çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasına dayanan çalışma gurupları oluşturmak birinci hedef olmalıdır. Seçilecek Yürütme Kurulu ve Kent Konseyi Başkanı, Belediye Başkanı ile uyumlu bir çalışma içine girerek Kent Vizyonunu geliştirecek, hemşerilik bilincinin geliştirilmesine ve Babaeski'mizi bir Avrupa Kenti olma aşamasında kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel doğal ve benzeri değerlerine sahip çıkmayı ilke edinmelidir. Sayın Genel Kurul Üyeleri, denetim organı sizlersiniz. Yapılacak Olağan Üstü Genel Kurulda Kent Konseyi'nin çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerinizi en iyi şekilde yapmanız dileğiyle saygılarımı sunuyorum."

Yapılan konuşmaların ardından Kent Konseyi Başkanlığı seçimlerinde tek aday Ismet Ilteralp, gösterildi. Ilteralp, yapılan kapalı zarf usulü oylamada 55 Oy ile Kent Konseyi Başkanı seçildi. Yürütme Kurulu Üyelikleri Seçimlerinde ise, Cengiz Kaynak, Hayati Dağlıoğlu, Naim Sürmeli, Selim Tuna ve Serda Onat, asil üyeliklere seçildiler.

Genel Kurulun sonunda, Kent Konseyi Başkanlığını kazanan Ismet Ilteralp, Genel Kurul üyelerine teşekkür etti.
Okunma : 422   Kategoriler : Trakya   Kaynak : Kırklar Haber

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.