Güncelleme: TSİ     25 Eylül 2020 Cuma     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
“Hasta, haklarını ve sorumluluklarını iyi bilirse sonuca daha kolay ulaşılır” Güncelleme : 09:32:00 TSİ  29.06.2009
“Hasta, haklarını ve sorumluluklarını iyi bilirse sonuca daha kolay ulaşılır”
 

Kırklareli Valiliği Il Sağlık Müdürlüğü “Hasta hakları” ilgili bir basın bildirisinde bulundu.

Bildiride hasta sorumlulukları ve hastaların sahip olduğu haklardan sözedildi. “Bilinçli hasta olmak, verilen hizmete daha kolay ulaşabilmekten geçmektedir” temasının üzerinde duran Il Sağlık Müdürlüğü; Sorumluluklar ve haklar bilindiği zaman tedavi sürecinde sonuca daha kolay ulaşılacağını bildirdi.       

Kırklareli Il sağlık Müdürlüğü  hasta haklar konusunda ayrıntılı bilgilere yer verirken, vatandaş olarak hastaneye gidildiği zaman tedavinin daha çabuk olması için sağlık personeline hangi konularda yardımcı olunabileceğine değindi. Hasta Hakları Il Koordinatörü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Mustafa Kemal Öztürk’ün bilgilendirmede bulunduğu yayında hasta haklarınında önemine vurgu yapıldı. Hastanın en büyük haklarından olan Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şevkatli bir ortamda,her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkının olduğununda önemine değinildi. Yapılan basın açıklamasında şunlara yer verildi.

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti almak için başvurduğunuzda;

SORUMLULUKLARINIZ:

Son dönemde hasta haklarının yanında bir de " Hasta Sorumluluğu " kavramı ortaya çıkmıştır.Henüz bu kavramın, içeriği ve kapsamı ortaya konmamıştır. Ancak genel olarak, hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülükler diye tarif edilebilir. Hastanın sorumluluklarını boyutlandırmamız mümkündür. Kısaca maddeler halinde sıralayabiliriz:

1. Genel sorumluluklar

1.1. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

1.2. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

1.3. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

2. Sosyal Güvenlik Durumu

2.1. Hasta ; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

2.2. Hasta sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

3.1. Hasta; yakınlarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

4. Hastane Kurallarına Uyma

4.1. Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

4.2. Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır

4.3. Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresince Sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

4.4. Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.

4.5. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerinin haklarına saygı göstermelidir.

4.6. Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

5. Tedavisi Ile Ilgili Önerilere Uyma

5.1. Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

5.2. Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.

5.3. Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

5.4. Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

   HAKLARINIZ

Insan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramı evrensel bir kavramdır. Kısacası hak; " Hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki" olarak tanımlanabilir.

Insan Hakları ilk kez 1215 yılında Ingiltere'de tanınmıştır. Resmi olarak 18. yüzyıl sonlarında Amerikan Haklar Bildirgesi ve 1789 Fransız Insan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlanmıştır. Birleşmiş Milletler' in kurulmasıyla Insan Hakları evrensel hale geldi. Insan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı. Buna göre; herkesin özgür, onurlu, hakları bakımından eşit oldukları belirtilmektedir.

Insan haklarını kısaca; tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması diye tarif etmek mümkündür. Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir. Çeşitli insan hakları bulunmaktadır. Hasta Hakları da temel insan haklarından birisidir.

1. Hizmetten Genel Olarak Faydalanma

Adalet ve Hakkaniyet Ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

2. Bilgilendirme ve Bilgi Isteme

Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

3. Sağlık Kuruluşunu ve Personelini, Seçme ve Değiştirme

Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti vermekte olan hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

4. Mahremiyet

Gizliliğe uygun ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

5. Reddetme, durdurma ve Rıza

Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

6. Güvenlik

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

7. Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme

Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

8. Insani Değerlere saygı Gösterilmesi, Saygınlık Görme ve Rahatlık, Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

9. Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma

Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

10. Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

Okunma : 359   Kategoriler : Trakya   Kaynak : Kırklar Haber

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.