Güncelleme: TSİ     16 Temmuz 2020 Perşembe     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


Güncelleme : 09:34:00 TSİ  15.01.2013
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
 
TC                                                                                                                                                      KIRKLARELİ  Örnek No:27
        İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
       Dosya No: 2010/1092
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1 - Tapu Kaydı__________:
Satılmasına Karar Verilen Kırklareli ili Merkez Kadıköy Köyü Köy Kenarı Mevkii, 124 Ada, parsel: 26 da tapuya kayıtlı 15.000 m2 alanlı tarla niteliğindeki taşınmazın tamamı açık artırma suretiyle satılacaktır.
Hali Hazır Durumu            :
Kırklareli ili Merkez Kadıköy Köyü Köy Kenarı Mevkii, Ada: 124, parsel: 26’da tapuya kayıtlı 15.000 m2 alanlı Parsel Üzerinde bir adet mermer kesme ve işletme atölyesi - bir adet taş kesme atölyesi ve bir adet atölyeye ait su deposu binası bulunduğu mermer kesme ve işletme atölye binası duvarları tuğla ile örülü, dış cephesi kısmen sıvalı, çatısı demir konsrüksiyon olup üzeri kalvaniz saç ile kapalıdır. İç duvarlar sıvasız inşaat alanı 1.764 m2'dir. Taş kesme atölye binası tek katlı betonarme bir yapıdır. Duvarları tuğla ile örülü iç ve dış duvarları sıvasız iç zemini betondur. Çatısı kalvaniz saç ile kaplı alanı 344 m2dir. Su deposu binası tek katlı bir yapı olup duvarları tuğla ile örülü iç ve dış duvarlar sıvasız olup iç zemini beton çatısı kalvaniz saç ile kaplıdır. Teminat % 20 olup KDV'si % 18'dir.
İmar Durumu________:
Taşınmaz Kırklareli Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne ait 29/07/2010 tarih ve 4281 sayılı imar durum yazısında Kadıköy köyü 124 ada, 26 parsel numaralı taşınmaz köy yerleşik alanı dışında kaldığı anlaşıldığından söz konusu taşınmaz üzerinde inşaat alan katsayılı (İAKS): 0,05,- Toplam İnşaat Alanı (max): 250 m2 - En fazla yükseklik: 6,5 M (2 Kat) -Çekme mesafesi yoldan en az 10,00 metre komşu parsellerden en az 5.00 metre olmak koşuluyla Çevre düzeni planının 2.11.2.1. maddesinin (d) bendine göre tarımsal amaçlı yapılar dışındaki kullanımlar ve türleri ve yapılaşma koşulları ilgili kurum görüşlerini almak koşuluyla alt ölçekli planlarda netleştirileceğinden 1/25.000 ölçekli plan onaylanmadan tarımsal amaç dışındaki yapılar yapılamaz İdareden inşaat ruhsatı alınmasını müteakip yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda imar izni verilebileceği belirtilmiştir.
Muhammen Bedeli     : 802.647,00 TL
Satış Saati__________: 10.30 - 10.40 Arası
Satış Şartları_______ :
1- Satış 15.02.2013 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Kırklareli Adliye Girişi Zemin Kat İcra Dairesi Önünde KIRKLARELİ adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olu-nur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 25.02.2013 günü Kırklareli Adliye Girişi Zemin Kat İcra Dairesi Önünde KIRKLARELİ adresinde yukarıda belirtilen saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve sa-tış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları ta-pu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve ke-filleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir                                                        19.12.2012
(İİK m.126)                                                                                                                   Ali TÜRE
                                                                                                                               İcra Müdür Yardımcısı
                                                                                                                                               39249
SAYI:18                                                         (B.İ.B.)                                                        15.01.2013

Okunma : 839   Kategoriler : Genel, Kırklareli, Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.