Güncelleme: TSİ     12 Temmuz 2020 Pazar     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
TAŞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA İLANI


Güncelleme : 09:36:00 TSİ  26.01.2013
TAŞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA İLANI
 
TAŞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA İLANI KIRKLARELİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ (İZALE-İ ŞUYU SATIŞ MEMURLUĞU)’NDAN
DOSYA NO:2012/45 Satış

Satılmasına Karar verilen Taşınmazın Cinsi ve özellikleri...
TAPU KAYDI...            :Kırklareli merkez Karacaibrahim mahallesi Kurupaşa çeşme mevkii 12 Ada. 32 Parsel sayılı 125,60 M2 miktarlı kerpiç ev (Tapu kaydındaki beyana göre kuyusu 31 Parselle            müşterektir)
NİTELİKLERİ....           :Taşınmaz tapuda kerpiç ev olarak kayıtlı isede üzerinde bulunan evin yıkık olduğu e- konomik değerinin olmadığı bilirkişi raporunda belirtilmiştir.
İMAR DURUMU.          :Bitişik nizam 4 katlı inşaat adası içindedir. İmar yönetmeliğinin 24. maddesine istina- den 31 nolu parselde cephe yetersizliği bulunduğundan lu parselle tevhidi gerekmekte dir.
KIYMETİ           : 62.800,00 YTL
Birinci Satış günü      : 05/03/2013 11,40-11,45 Saatleri arasında
İkinci Satış günü        : 25/03/2013 11,40 - 11,45 Saatleri arasında
Adresinde
1)- Açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar var-sa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla Yukarıda yazılı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarı-lacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak ü-zere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50'sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların topla-mından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2)- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde nakit veya bu miktar kadar bir ban-kanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satıştan Mütevellit Binde 4,5 ihale damga resmi, KDV ile 1/2 tapu harç ve masrafları Alıcıya, 100,00 YTL için Yüzde 2 aşan kısım için Yüzde 1 Tellaliye resmi satıcı(borçluya) ait olacaktır. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
3)- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır.
4)- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5)- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde iste-yen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6)- Satışa iştirak edenlerin Şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İc. İfl. K. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Yönetmelik Örnek No. : 27
Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazete ilanı tebligat yerine geçerlidir.

 03/01/2013
 Mustafa ÇAKMAK
 İcra Müdürü 30376
Mühür-İmza
SAYI:13                                                          (B.İ.B.)                                                        26.01.2013
Okunma : 710   Kategoriler : Genel, Kırklareli, Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.