Güncelleme: TSİ     16 Temmuz 2020 Perşembe     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİNDEN DUYURULUR.

Karakaş Mh. 7
pafta. 245 ada, 31
parselde kayıtlı        1.110,00 m2  7.864 44.-TL  42.468,00-TL  27/08/2014 14.30
1.110,00m2lik kısmının kafeterya ve bahçesi olarak işletilmek üzere kiraya verilecektir.


Güncelleme : 09:20:00 TSİ  13.08.2014
KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİNDEN DUYURULUR.
 
CİNSİ        M2'SI      AYLIK GEÇİCİ İHALENİN İHALENİN
    MUHAMMEN TEMİNATI TARİHİ SAATİ
    KİRA BEDELİ (% 3)
Karakaş Mh. 7
pafta. 245 ada, 31
parselde kayıtlı       1.110,00 m2  7.864 44.-TL 42.468,00-TL 27/08/2014 14.30
1.110,00m2lik
kısmının kafeterya
ve bahçesi olarak
işletilmek üzere
kiraya verilecektir.
İLAN 
KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİNDEN DUYURULUR.
1) 02/08/2014-04/08/2014 tarihlerinde mahalli gazetelerde yayınlanan kafeterya ve bahçesinin kira-lanması ile ilgili ihale ilanları 06/08/2014 tarihli ve 229 sayılı İl Encümen kararı ile iptal edilmiş olup, kafeterya ve bahçesinin 15 yıl süreyle kiraya verilmesine karar verilmiştir.
2-) Bu nedenle; Yukarıda cins ve niteliği belirtilen, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Kırklareli İlimiz Mer-kez Karakaş Mh. 7 pafta, 245 ada, 31 parselde kayıtlı 6.650,00 m2 yüzölçümlü ve 2.090,00 m2 lik kısmında 30 yıl süreli irtifak hakkı verilen taşınmazın 1.110,00 m2 lik kısmı olan kafeterya ve bahçe-sinin 27/08/2014 tarihine rastlayan Çarşamba günü, yukarıda belirtilen saatlerde, İl Encümeni huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45'nci maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (ARTTIRMA) usulü ile kiraya verilecektir.
3-) Kiralama süresi, 15 (onbeş) yıldır.
4-) Kiralanacak yerin kullanım amacı "Kafeterya ve Bahçesi" olup, sadece bu amaçla işletilecektir. Başka bir amaçla işletilemez ve kullanılamaz.
5-) İhaleye katılmak isteyenlerin müracaatlarında aşağıda belirtilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir;
a-) Gerçek kişilerde nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi. (T.C.Kimlik numarası belirtilmiş)
b-) Gerçek ve Tüzel Kişilerde adres beyanı (MERNİS veri tabanında yer alan T.C. kimlik numarası ile ilişkilendirilmiş bulunan Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıtlı olan adresi olmalıdır. Telefon ve varsa faks numarası.
c-) Kırklareli İl Özel İdaresi adına geçici teminatların yatırıldığına dair teminat alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
d-) Gerçek kişilerde, kanıtlayıcı belgeler (2014 Yılı içerisinde alınmış, bağlı olduğu oda kaydı.)
e-) İstekli şirket için ise; kanıtlayıcı belgeler (2014 Yılı içinde alınmış bağlı olduğu oda kaydı, Ticaret Si-cil Gazetesi.)
f-) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter tasdikli vekaletname, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli belge, ortak girişim olması halinde ise Noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi.
g-) İsteklilerin, imza sirküleri ile birlikte, ihale tarihi olan 27/08/2014 Çarşamba günü saat 14:00'e kadar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
6-) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.                                                                                       7-) İhaleye ilişkin kira şartnamesi mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünde görüle-bilir. Şartname isteklilerce 100,00.-TL bedel karşılığında satın alınacaktır.                                                                                              8-) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                
9-) Telgraf, faks v.b. ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. İlan olunur.
SAYI:413 B.İ.B.    11.08.2014-13.08.2014

Okunma : 484   Kategoriler : Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.