Güncelleme: TSİ     12 Temmuz 2020 Pazar     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
İLAN

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİNDEN DUYURULUR.


Güncelleme : 09:24:00 TSİ  24.03.2015
İLAN
 Cinsi  M2’Sİ     AYLIK GEÇİCİ  TEMİNATI  MUHAMMEN        KİRA      BEDELİ  (% 3)
   İHALENİN     TARİHİ           İHALENİN SAATİ
     
İlimiz Vize İlçesi, Kıyıköy  Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi,  E20112b3b pafta, 200 ada, 10    190 m2   parselde kayıtlı, Mülkiyeti PTT Müdürlüğüne ait olan Eski PTT Binasının kafe-restaurant olarak 
işletilmek üzere kiraya verilmesi
575 00.-TL      1.035,00-TL     01/04/2015 15:00


 1-) Yukarıda cins ve niteliği belirtilen, İlimiz Vize İlçesi, Kıyıköy Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, E20112b3b pafta, 200 ada, 10 parselde kayıtlı, Mülkiyeti PTT Müdürlüğüne ait olan 190 m2lik Eski PTT Binasının kafe-restaurant olarak işletilmek üzere 01/04/2015 tarihine rastlayan Çarşamba günü, yukarıda belirtilen saatlerde, İl Encümeni huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45'nci maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (ARTTIRMA) usulü ile kiraya verilecektir. 
2-) Kiralama süresi, 5 (beş) yıldır.
3-) İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıda belirtilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir;
a-) Gerçek kişilerde nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi. (T.C.Kimlik numarası belirtilmiş)
b-) Gerçek ve Tüzel Kişilerde adres beyanı (MERNİS veri tabanında yer alan T.C. kimlik numarası ile ilişkilendirilmiş bulunan Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıtlı olan adresi olmalıdır. Telefon ve varsa faks numarası.
c-) Kırklareli İl Özel İdaresi adına geçici teminatların yatırıldığına dair teminat alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
d-) Gerçek kişilerde, kanıtlayıcı belgeler (2015 Yılı içerisinde alınmış, bağlı olduğu oda kaydı.)
e-) İstekli şirket için ise; kanıtlayıcı belgeler (2015 Yılı içinde alınmış bağlı olduğu oda kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi.)
f-) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter tasdikli vekaletname, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli belge, ortak girişim olması halinde ise Noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi.
g-) İsteklilerin, imza sirküleri ile birlikte, ihale tarihi olan 01/04/2015 Çarşamba günü saat 15:00'e kadar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
4-) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.
5-) İhaleye ilişkin kira şartnamesi mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00.-TL bedel karşılığı satın alınacaktır.
6-) İhalede yer almak isteyen katılımcılar, İhale dosyasını en geç ihale günü ihale saatine kadar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. İhale gün ve saatinden sonra teslim edilen ihale dosyası ihale dışı bırakılır. 
7-) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
8-) Telgraf, faks v.b. ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir İlan olunur.
SAYI:167       B.İ.B.       20.03.2015-24.03.2015

Okunma : 430   Kategoriler : Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.