Güncelleme: TSİ     04 Temmuz 2020 Cumartesi     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZBAHA YERİNİN SATIŞ İLANI


Güncelleme : 09:17:00 TSİ  03.08.2012
KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZBAHA YERİNİN SATIŞ İLANI
 
KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEZBAHA YERİNİN SATIŞ İLANI
                                                      Adres : Karacaibrahim Mahallesi M.Kemal Bulvarı N0:3 /KIRKLARELİ
Telefon / Faks Numarası : 0 288 2141045 - 0 288 2141200 
Elektronik Posta Adresi : malihizmetler@kirklareli.bel.tr
1. Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Pınar Mahallesi, Mahya Baba Caddesi 530 Ada 282 Parselde bulunan 2547,51 m2 arsa alanı içindeki Mezbaha Yerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü" ile satılacaktır.
2. Bahse konu satış İhalesi 13/08/2012 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15.00'ten itibaren B.Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3. Taşınmazın muhammen bedeli 1.400.000,00 TL. olup, %3 geçici teminatı 42.000,00 TL.'dir.
4. Satışı yapılacak Mezbaha yeri Belediyemiz Mülkiyetinde bulunduğundan 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17'nci maddesinin 4.fıkrasının r bendi gereğince KDV'den muaftır.
5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
a. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge/makbuzu veya teminat mektubu
b. Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,
c. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış kanuni ikametgah ve tebligat adresi,
d. Tüzel kişilik olması halinde kanıtlayıcı belgeler, (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi odası sicil kayıt belgesi, eslek odası kaydı)
e. Noter tasdikli imza sirküsü,
f. Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,
g. Belediye Başkanlığı'na (vergi, resim, harç, su, kira, çtv, masraf, v.s.) borcu olmadığına dair belge,
h. 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
6. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde 100,00 TL. karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Evrak Kayıt Kontrol ve İhale Biriminden temin edilebilir ve görülebilir.
7. İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
8. İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 14.00'e kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Evrak Kayıt Kontrol ve İhale Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
9. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.20/07/2012
Cavit ÇAĞLAYAN
Belediye Başkanı
SAYI:305                                                 (B.İ.B.)                                   01.08.2012-03.08.2012

Okunma : 556   Kategoriler : Genel, Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.