Güncelleme: TSİ     16 Temmuz 2020 Perşembe     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
CİNSİ AYLIK GEÇİCİ İHALENİN İHALENİN M2,SI MUHAMMEN TEMİNATI TARİHİ SAATİ KİRA BEDELİ (% 3)

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİNDEN DUYURULUR.


Güncelleme : 09:17:00 TSİ  02.01.2015
CİNSİ				    	 AYLIK	  	GEÇİCİ		İHALENİN	İHALENİN 		    	 M2,SI	 	MUHAMMEN 	  TEMİNATI	 TARİHİ	  	 SAATİ 				 	KİRA BEDELİ	  (% 3)
 

Karakaş Mh. 7
pafta, 245 ada, 31
parselde kayıtlı       352,00 m2   5.250 00.-TL 28.350,00-TL  14/01/2015  14:00
352,00m2 lik
kısmının restaurant
olarak işletilmek
üzere kiraya
verilmesi
İLAN 
KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİNDEN DUYURULUR.
1-) Yukarıda cins ve niteliği belirtilen, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Kırklareli İlimiz Merkez Karakaş Mh. 7 pafta, 245 ada, 31 parselde kayıtlı 6.650,00 m2 yüzölçümlü ve 2.090,00 m2 lik kısmında 30 yıl süreli irtifak hakkı verilen taşınmazın 352,00 m2 lik kısmının restaurant olarak işletilmek üzere 14/01/2015 tarihine rastlayan Çarşamba günü, yukarıda belirtilen saatlerde, İl Encümeni huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45'nci maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (ARTTIRMA) usulü ile kiraya verilecektir. 2-)  Kiralama süresi, 15 (onbeş) yıldır.
3-) İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıda belirtilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir;
a-)Gerçek kişilerde nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi. (T.C.Kimlik numarası belirtilmiş)
b-) Gerçek ve Tüzel Kişilerde adres beyanı (MERNİS veri tabanında yer alan T.C. kimlik numarası ile i-lişkilendirilmiş bulunan Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıtlı olan adresi olmalıdır. Telefon ve varsa faks numarası.
c-) Kırklareli İl Özel İdaresi adına geçici teminatların yatırıldığına dair teminat alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
d-) Gerçek kişilerde, kanıtlayıcı belgeler (2015 Yılı içerisinde alınmış, bağlı olduğu oda kaydı.)
e-) İstekli şirket için ise; kanıtlayıcı belgeler (2015 Yılı içinde alınmış bağlı olduğu oda kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi.)
f-) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter tasdikli vekaletname, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli belge, ortak girişim olması halinde ise Noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi.
g-) İsteklilerin, imza sirküleri ile birlikte, ihale tarihi olan 14/01/2015 Çarşamba günü saat 14:00'e ka-dar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
4-) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.
5-) İhaleye ilişkin kira şartnamesi mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00.-TL bedel karşılığı satın alınacaktır.
6-)- İhalede yer almak isteyen katılımcılar, İhale dosyasını en geç ihale ihale saatine kadar İl Özel İda-resi Yazı İşleri Müdürlüğüne eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. İhale gün ve saatinden sonra teslim edilen ihale dosyası ihale dışı bırakılacaktır. 
7-) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
8-) Telgraf, faks v.b. ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir İlan olunur.
SAYI:14 B.İ.B.              02.01.2015/ 05.01.2015

Okunma : 439   Kategoriler : Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.