Güncelleme: TSİ     12 Temmuz 2020 Pazar     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
TAŞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA İLANI


Güncelleme : 14:43:00 TSİ  31.10.2012
TAŞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA İLANI
 

KIRKLARELİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ (İZALE-İ ŞUYU SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
DOSYA NO: 2012/22 Satış
Satılmasına Karar verilen Taşınmazın Cinsi ve özellikleri :
TAPU KAYDI : Kırklareli merkez Erikler köyü köy içi mevkii 200 Ada. 9 parsel sayılı  50.84 M2 miktarlı arsa ve kargir ahır.
NİTELİKLERİ.... : Taşınmaz üzerinde yapı olmayıp boş arsa durumundadır.
İMAR DURUMU. : İmar Planı dışındadır.
KIYMETİ.. : 508,40 YTL
TAPU KAYDI : Kırklareli merkez Erikler köyü 193 Ada, 2 Parsel sayılı 567,84 M2  miktarlı Kargir ev ve arsası
NİTELİKLERİ.... : Taşınmaz üzerinde yıkık metruk vaziyette oturulmayacak bir durumu-  da ve ekonomik bir değeri
İMAR DURUMU. : İmar Planı dışındadır.
KIYMETİ.. :  8.517,60 YTL
TAPU KAYDI : Kırklareli merkez Erikler köyü Köy içi mevkii 192 Ada 9 Parsel sayılı  4.171.81 M2 miktarlı tarla
NİTELİKLERİ.... : Kuru tarım arasizidir.
İMAR DURUMU. : İmar Planı dışındadır.
KİYMETİ. : 5.965,69 YTL
TAPU KAYDI : Kırklareli merkez Erikler köyü Köy civarı    mevkii 224 Ada, 6 Parsel  sayılı 838.93 M2 miktarlı bahçe
NİTELİKLERİ.... : Kuru tarım arazisidir
İMAR DURUMU. : İmar Planı dışındadır.
KIYMETİ : 1.199,67 YTL
TAPU KAYDI : Kırklareli merkez Erikler köyü Bekçikaya mevkii 165 Ada. 33 Parsel  sayılı 2.200 M2 miktarlı tarla
NİTELİKLERİ.... : Kuru tarım arasizidir.
İMAR DURUMU. : İmar Planı dışındadır.
KIYMETİ : 3.146,00 YTL
TAPU KAYDI : Kırklareli merkez Erikler köyü  Bekçikaya mevkii 165 Ada, 32 Parsel  sayılı 855 M2 miktarlı tarla
NİTELİKLERİ.... : Kuru tarım arasizidir.
İMAR DURUMU. : İmar Planı dışındadır.
KIYMETİ : 1.222,65 YTL
Satışın Yapılacağı Yer ...     : 0% Kırklareli Adliyesi giriş kat zemin salonu
Birinci Satış günü : Pazartesi, Aralık 03, 2012
İkinci Satış günü : Perşembe, Aralık 13, 2012
10,00 - 10,05 Saatleri arasında
10,10 - 10,15 Saatleri arasında
10,20 - 10,25 Saatleri arasında
10,30- 10,35 Saatleri arasında
10,40 - 10,45 Saatleri arasında
10,50-  10,55 Saatleri arasında
Açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla Yukarıda yazılı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
TAPU KAYDI : Kırklareli merkez Erikler köyü Bekçikaya mevkii  165 Ada. 31  Parsel  sayılı 2200 m2 miktarlı tarla
NİTELİKLERİ.... : Kuru tarım arazisidir.
İMAR DURUMU. : İmar Planı dışındadır.
KIYMETİ : 3.146,00 YTL
TAPU KAYDI : Kırklareli merkez Dişbudak pınarı mevkii 147 Ada. 24 Parsel sayılı  9.676.47 M2 miktarlı tarla
NİTELİKLERİ.... : Kuru tarım arasizidir.
İMAR DURUMU. : İmar Planı dışındadır,
KIYMETİ : 13.837.35 YTL
TAPU KAYDI : Kırklareli merkez Erikler köyü Dişbudak pınarı mevkii 145 Ada 17  Parsel sayılı  13.139.14 M2 miktarlı tarla
NİTELİKLERİ.... : Kuru tarım arasizidir.
İMAR DURUMU. : İmar Planı dışındadır.
KIYMETİ   : 18.788,97 YTL
TAPU KAYDI : Kırklareli merkez Erikler köyü Bekçikaya mevkii 13 Ada 21 Parsel  sayılı 18.010.85 M2 miktarlı tarla
NİTELİKLERİ.... : Kuru tarım arazisidir
İMAR DURUMU.   : İmar Planı dışındadır.
KIYMETİ : 25.755,52 YTL
TAPU KAYDI : Kırklareli merkez Erikler köyü Dışbudak pınarı mevkii 144 Ada. 27  Parsel sayılı 12.733.00 M2 miktarlı tarla
NİTELİKLERİ.... : Kuru tarım arasizidir.
İMAR DURUMU. : İmar Planı dışındadır.
KIYMETİ : 18.208,19 YTL
TAPU KAYDI : Kırklareli merkez  Erikler köyü Eldeş mevkii 1117 Ada. 69 Parsel  sayılı 16.154.75 M2 miktarlı tarla
NİTELİKLERİ.... : Kuru tarım arasizidir.
İMAR DURUMU. : İmar Planı dışındadır.
KIYMETİ : 23.244.29 YTL
Satışın Yapılacağı Yer ...     : %0 Kırklareli Adliyesi giriş kat zemin salonu
Birinci Satış günü : Pazartesi, Aralık 03, 2012
İkinci Satış günü : Perşembe, Aralık 13, 2012
11.00-11,05 Saatleri arasında
11.10-11,15 Saatleri arasında
11.20-11,25 Saatleri arasında
11,30-11,35 Saatleri arasında      
11,40-11,45 Saatleri arasında  
11,50-11,55 Saatleri arasında
Açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla Yukarıda yazılı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satıştan Mütevellit Binde 4,5 ihale damga resmi, KDV ile 1/2 tapu harç ve masrafları Alıcıya. 100,00 YTL için Yüzde 0.02 aşan kısım için Yüzde 0.01 Tellaliye resmi satıcı (borçluya) ait olacaktır. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır.
4)- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen
mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6)- Satışa iştirak edenlerin Şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İc. İfl.K. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Yönetmelik Örnek No. : 27
Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazete ilanı tebligat yerine geçerlidir.

Mustafa Çakmak
İcra Müdürü 30376
Mühür-İmza
SAYI:439                                                 (B.İ.B.)                                                30.10.2012

Okunma : 1052   Kategoriler : Genel, Kırklareli, Resmi İlanlar   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.