Güncelleme: TSİ     05 Aralık 2021 Pazar     
hava durumu
  Kategoriler
 • Edirne
 • Eğitim
 • Ekonomi
 • Genel
 • Kırklareli
 • Kültür Sanat
 • Resmi İlanlar
 • Sağlık
 • Siyaset
 • Spor
 • Tanıtım
 • Tekirdağ
 • Teknoloji
 • Trakya
 • Yaşam


Kısayolar
Hizmetli alımı için müracaatlar dün başladı

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda görevlendirilmek üzere; korunmaya muhtaç çocuklardan, sınavla Yardımcı Hizmetler Sınıfından İlköğretim (Ortaokul) ve Ortaöğretim Mezunu hizmetli alımı için müracaatlar dün başladı.


Güncelleme : 10:09:00 TSİ  17.06.2009
Hizmetli alımı için müracaatlar dün başladı
 
Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada;  Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda görevlendirilmek üzere korunmaya muhtaç çocuklardan sınavla Yardımcı Hizmetler Sınıfından İlköğretim (Ortaokul) ve Ortaöğretim Mezunu hizmetli alımı için müracaatlar dün başladı. Müracaatlar 26 Haziran 2009 Cuma günü mesai saati bitimine kadar devam edecek.
* Alınacak personelde aranacak genel şartlar
1- Türk vatandaşı olmak
2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 Sayılı Kanunla değişik 40.maddesi uyarınca 18 yaşını tamamlamış olmak.
3- İlköğretim (Ortaokul) Ortaöğretim mezunu olmak
4- Kamu haklarından mahrum olmamak.
5- Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref veya haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmama.
6-2 7.04.2005 tarihli ve 25798 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5335 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inct maddesinin 7'nci alt bendi; 53'ncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile  görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak "şeklinde değiştirilmiştir, Genel şartlar aranırken bu duruma dikkat edilecektir,
7- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak
c) Askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d)Askerlik görevini ifa etmekte olan adayların, müracaatları kabul edilecek ancak belirtilen gün ve tarihte (657 Sayılı kanunun 63 ve 62 Maddeleri gözetilerek) görevine başlamayanların atamaları kesinlikle yapılmayacaktı!.
* Alınacak personelde aranacak özel şartlar
8- Sınava müracaat tarihi itibariyle, 18 yaşını doldurmuş olmak,
9- İlköğretim (Ortaokul) okulu veya ortaöğretim okulu mezunu olmak.
10- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından illere bildirilen listede ismi bulunmak.
11- Yazılı Sınavın Yapılacağı 05.07.2009 tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak, şartlan aranacaktır.
12- İlköğretim (Ortaokul) mezunu olanlar yalnızca kendilerine ayrılan kontenjana. Ortaöğretim mezunu olanlar ise yalnızca ortaöğretim kontenjanına müracaat edebilecektir.
13-Sınavı kazananlar İlimizde ihtiyaç duyulan Okul ve Kurumlarda görevlendirilecektir.
Yukarıdaki genci ve özel şartları taşıyan korunmaya muhtaç çocuklar son üç ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğrafla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.                         -
14- Başvurular 16 Haziran.2009-26 Haziran.2009 tarihleri arasında bizzat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılacaktır. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.
15- Müracaat eden adayları İl Milli Eğitim Müdürlüğünden İş Talep Formu verilecek bu form doldurularak yukarıda belirtilen müracaat tarihlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir. 16-İş talep formunu tam ve doğru olarak dolduranlara Sınava Giriş Belgesi verilecektir,
* Sınav tarihleri ve genel esasları
17- Sınav yazılı çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır,
18- Yazılı sınav 5.Temmuz.20Q9 Pazar günü saat: 10.00'da İlimiz Merkez Kocahıdır İlköğretim Okulunda yapılacaktır.” (s)
Okunma : 1509   Kategoriler : Ekonomi, Kırklareli   Kaynak : Yeşilyurt Gazetesi

 
Yorum Yap

* İsim :
* E-Posta :
* Mesaj :

trakya gündemi logo
Kategoriler : Edirne  Eğitim  Ekonomi  Genel  Kırklareli  Kültür Sanat  
Resmi İlanlar  Sağlık  Siyaset  Spor  Tanıtım  Tekirdağ  
Teknoloji  Trakya  Yaşam  
Hakkında : İletişim  Reklam  Hukuki Şartlar & Gizlilik  Yardım  Lüleburgaz Firmaları  Demirköy Restaurant  
Lig Tv Spor Haberleri  
rss logo RSS   site haritası logo Site Haritası
rota logo Rota Dizayn   lüleburgaz firmaları logo Lüleburgaz Firmaları
 
© 2009-2012 trakyagundemi.com Tüm hakları Rota Bilişim Teknolojileri'ne aittir.